Sığorta ödənişləri

SON İLLƏRDƏ ƏN İRİ SIĞORTA ÖDƏNİŞLƏRİ

43 172 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə növbəti iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətindən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində 60 % əmək qabiliyyətini müddətsiz itirmiş şəxsə 43 172 AZN ödənilib. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
48 085 AZN  “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə 2015-ci ilin ilk iri sığorta ödənişini həyata keçirib.Sığorta şirkətindən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində 80 % əmək qabiliyyətini müddətsiz itirmiş şəxsə 48 085 AZN ödənilib. Qeyd edək ki, sığorta hadisəsinin baş verdiyi şirkət ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə fəaliyyət göstərir. Bədbəxt hadisə 2014-cü ilin avqust ayının 29-da baş vermiş, sığorta ödənişi isə 2015-ci ilin yanvar ayında həyata keçirilmişdir.“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
60 429 AZN  "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta" növü üzrə növbəti iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətindən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən  şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini müddətsiz itirmiş şəxsə  60 429 AZN ödənilib. "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir. Şirkət İcbari Sığorta Bürosunun üzvüdür.
21 684 AZN "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta" növü üzrə növbəti sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətindən verilən məlumat əsasında , ölkədə fəaliyyət göstərən qida sənayesi ilə məşğul olan müəssisələrinin birində ölümlə nəticələnən istehsalatda bədbəxt hadisə baş vermiş və vəfat etmiş  əməkdaşın faydalanan şəxsinə (himayəsində olan şəxsə)   21 684 AZN  sığorta məbləği ödənilmişdir.   "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
82 030 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə ən iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətindən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində daimi əlillik alan işçiyə 82 030 AZN ödənilib. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
6 321 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şırkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətidən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etmiş əməkdaşın faydalanan şəxslərinə 6 321 AZN ödənilib. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
51 683 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şırkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətidən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etmiş əməkdaşın faydalanan şəxslərinə 51 683 AZN ödənilib. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun 2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
28 855 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şırkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə  böyük sığorta ödənişini həyata keçirib. Şirkətdən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən tikinti şirkətlərinin birində baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirən əməkdaşa 28 855 AZN ödənilib. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayınnan fəaliyyət göstərir. “Qala Həyat” Sığorta Şirkətinin əsas səhmdarı “AzRe Təkrarsığorta” ASC- dir.
21 911 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə iri sığorta ödənişini həyata keçirib. Sığorta şirkətidən verilən məlumata əsasən, ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin birində baş vermiş istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etmiş əməkdaşın faydalanan şəxslərinə 21 911 AZN ödənilib. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Qanun2010-cu ilin dekabr ayından tətbiq edilir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında qeyd olunan sığorta növü üzrə xidmətlər göstərir.
12 484 AZN “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növü üzrə birinci sığorta ödənişini həyata keçirtdi. “Qala Həyat” Sığorta Şirkətində sığortalanmış tikinti sektoruna aid olan şirkətdə bədbəxt hadisə nəticəsində işçi vəfat etmişdir. Birdəfəlik sığorta ödənişinin məbləği 12 484 manat təşkil etdi. Ödəniş mərhumun himayəsində olan şəxslərə verilmişdir. Həyat sığortası şirkəti qismində “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 2010-cu ilin noyabr ayınnan fəaliyyət göstərir. “Qala Həyat” Sığorta Şirkətinin əsas səhmdarı “AzRe Təkrarsığorta” ASC- dir.

Bizi seçmək üçün 6 səbəb

biz fəaliyyət göstərdiyimiz sahədə ixtisaslaşdırılmış şirkətə malikik

biz hər müştəriyə individual yanaşırıq

biz kompromissə gedirik

biz müştərilər üçün rahat ödəmə şərtləri yaradırıq

bizim təsisçilərimiz ölkədə təkrarsığorta sahəsində ən iri qurum “AzRe Təkrarsığorta” şirkətidir

biz pozitivi öyrənmək, pozitivə öyrəşmək üçün varıq!